jaar NVO

Missie en visie

De NVO is dé beroepsvereniging van en voor universitair opgeleide pedagogen en orthopedagogen; experts in opvoeding en ontwikkeling. Met 9.000 leden is de NVO een beroepsvereniging van formaat met een actieve en betrokken ledenraad.

Inhoudsopgave

  De NVO zet zich actief in op de verdere ontwikkeling van het vakgebied. Wij stimuleren onze leden om hun beroep met passie en vakbekwaam uit te oefenen én zich daarin te blijven ontwikkelen. Zodat (ortho)pedagogen, samen met andere professionals, het verschil kunnen maken in het leven van kinderen, jongeren en volwassenen met (complexe) problemen op het gebied van opvoeding en ontwikkeling. 

  Kerntaken

  De NVO heeft drie kerntaken:

  1. Vakontwikkeling

  De NVO stimuleert en faciliteert leden bij het werken aan hun vakbekwaamheid en persoonlijke ontwikkeling en het delen van kennis binnen en buiten de beroepsgroep. De NVO biedt daarvoor een breed scala aan diensten op het gebied van deskundigheidsbevordering:

  • geaccrediteerde opleidingen,
  • studiedagen,
  • werk- en intervisiegroepen,
  • handreikingen en publicaties, 
  • kennisnetwerken en webinars,
  • en een servicedesk. 

  Samen vormen de aangesloten (ortho)pedagogen en samenwerkingspartners een inspirerende ‘community of experts’.

  2. Kwaliteitsborging

  De NVO heeft kwaliteitsborging hoog in het vaandel. Cliënten, opvoeders en begeleiders hebben daar recht op. De NVO waarborgt de kwaliteit van de (ortho)pedagogische beroepsuitoefening met een beroepscode met tuchtrecht, kwaliteitsregister, beroepscompetentieprofielen en richtlijnen. 

  (Ortho)pedagogen tonen met opname in het kwaliteitsregister aan dat hun vakbekwaamheid op peil is en dat ze voldoen aan de kwaliteitseisen van de beroepsvereniging. 

  Het kwaliteitsregister geeft cliënten, werkgevers, partners en zorginkopers zekerheid over de kwaliteit van zorg en het biedt handvatten om de juiste expert op de juiste plaats en op het juiste moment in te zetten. 

  Voor (ortho)pedagogen is het kwaliteitsregister van NVO een essentiële aanvulling op andere registers zoals het BIG-register en SKJ.

  3. Belangenbehartiging

  De NVO denkt vanuit pedagogisch perspectief mee in maatschappelijke vraagstukken over opvoeding en ontwikkeling, zoals kindermishandeling, vluchtelingenkinderen, vechtscheidingen en zorg en dwang. De belangen van leden en de beroepsgroep worden door NVO behartigt in de overleggen met de landelijke politiek, rijks- en gemeentelijke overheid, werkgevers, zorgverzekeraars en vele anderen. 

  Door samen te werken met andere beroepsverenigingen, brancheorganisaties en kenniscentra bereiken we meer. Zodat het beroep van (ortho)pedagoog de steun, aandacht en waardering krijgt die het verdient. De nieuwe cao-onderwijs en de opname van het beroep van orthopedagoog-generalist in het BIG-register zijn hiervan succesvolle voorbeelden.

  Visie

  We leven in een complexe wereld. Steeds meer mensen, van jong tot oud, hebben moeite zich hierin staande te houden. Met alle persoonlijke, sociale en maatschappelijke problemen van dien. Dat geldt vooral voor mensen met een ontwikkelingsachterstand, mentale en/of fysieke beperking of in een problematische leer- of opvoedingssituatie. De vraag naar deskundige behandeling en begeleiding in onderwijs, jeugdzorg, gehandicaptenzorg en GGZ neemt al jaren toe. 

  Expertise op de juiste plaats, op het juiste moment

  De toenemende problematiek is niet alleen erg voor de kinderen, jongeren en volwassenen zelf: het kost de maatschappij ook handen vol geld. De oplossing voor deze complexe problematiek is niet eenvoudig, maar daarin zien we wel een belangrijke succesfactor: de inzet van de (ortho)pedagoog  op de juiste plaats en het juiste moment. 

  De (ortho)pedagoog is dé expert in de behandeling van mensen met (complexe) problemen op het gebied van opvoeding en ontwikkeling. Als zorgverlener probeert de (ortho)pedagoog de cliënt met zijn omgeving zo zelfredzaam mogelijk te maken. Zodat de cliënt zoveel mogelijk op eigen kracht kan meedoen in de maatschappij.

  Aandacht voor preventie

  De NVO wil dat kinderen en jongeren veilig en gezond opgroeien. Ook volwassenen en ouderen in een afhankelijkheidsrelatie moeten zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. 

  (Ortho)pedagogen kunnen én willen hierin het verschil maken. Met aandacht voor preventie, want voorkomen is ook op dit gebied beter dan genezen. Het internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind en het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een handicap vormen belangrijke fundamenten.

  Doen wat werkt

  (Ortho)pedagogen zijn universitair opgeleide experts. Zij gaan uit van wetenschappelijk en de in de praktijk bewezen principes. Uitgangspunt is de systeemtheoretische benadering waarin de mens met zijn omgeving centraal staat. Doen wat werkt, rekening houdend met de sociale context. 

  Hierbij werken we nauw samen met collega-professionals, beroepsverenigingen, brancheorganisaties, kennisinstituten, ministeries en cliëntorganisaties. De NVO versterkt professionals hierin en is een deskundige partner in samenwerkingsverbanden.

  Werken aan vakbekwaamheid

  Wetenschap en praktijk staan niet stil. Daarom investeren (ortho)pedagogen structureel in deskundigheidsbevordering. Het opdoen van nieuwe kennis en het werken aan vakbekwaamheid en persoonlijke ontwikkeling via intervisie en bij- en nascholing. De NVO stimuleert en faciliteert professionals om zich voortdurend te blijven ontwikkelen en kennis te blijven delen, binnen en buiten de beroepsgroep. 

  Organisatie

  De NVO kent een verenigingsstructuur met een ledenraad, bestuur, colleges en commissies. Die worden ondersteund door een bureau met servicedesk. Leden en samenwerkingspartners kunnen bij de servicedesk terecht met vragen over het beroep, de vereniging, het lidmaatschap, het kwaliteitsregister en met vragen over beleidsmatige, beroepsethische en arbeidsrechtelijke onderwerpen.

  Samenwerking

  De NVO werkt nauw samen met collega-professionals, beroepsverenigingen, brancheorganisaties, kennisinstituten, ministeries en cliëntorganisaties. Onze leden en samenwerkingspartners vormen samen een ‘community of experts’. Ze halen het beste uit zichzelf en zetten zich met passie en vakbekwaamheid in voor cliënten en hun omgeving.