jaar NVO

Hét verschil maak je sámen

De NVO maakt zich als beroepsvereniging van én voor universitair opgeleide (ortho)pedagogen sterk voor de verdere ontwikkeling van het vakgebied in de meest brede zin van het woord. De NVO zet zich actief in voor het samenbrengen van professionals, delen van kennis en ervaring en het stimuleren van de vakbekwaamheid van (ortho)pedagogen. We verbinden pedagogische expertise, ervaringen en inzichten. Zodat we samen het verschil kunnen maken voor onze cliënten en de maatschappij. Nu en in de toekomst.

Complexe wereld

We leven in een complexe wereld. Steeds meer mensen, van jong tot oud, hebben moeite zich hierin staande te houden. Met alle persoonlijke, sociale en maatschappelijke problemen van dien. Dat geldt vooral voor mensen met een ontwikkelingsachterstand, mentale en/of fysieke beperking of in een problematische leer- of opvoedingssituatie. De vraag naar deskundige behandeling en begeleiding in onderwijs, jeugdzorg, gehandicaptenzorg en GGZ neemt al jaren toe. 

Expertise op de juiste plaats, op het juiste moment

De toenemende problematiek is niet alleen erg voor de kinderen, jongeren en volwassenen zelf, het kost de maatschappij ook handen vol geld. De oplossing voor deze complexe problematiek is niet eenvoudig, maar daarin zien we wel een belangrijke succesfactor: de inzet van de (ortho)pedagoog  op de juiste plaats en het juiste moment. De (ortho)pedagoog is dé expert in de behandeling van mensen met (complexe) problemen op het gebied van opvoeding en ontwikkeling. Als zorgverlener probeert de (ortho)pedagoog de cliënt met zijn omgeving zo zelfredzaam mogelijk te maken. Zodat de cliënt zoveel mogelijk op eigen kracht kan meedoen in de maatschappij.

Aandacht voor preventie

De NVO wil dat kinderen en jongeren veilig en gezond opgroeien. Ook volwassenen en ouderen in een afhankelijkheidsrelatie moeten zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. (Ortho)pedagogen kunnen én willen hierin het verschil maken. Met aandacht voor preventie, want voorkomen is ook op dit gebied beter dan genezen. Het internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind en het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een handicap vormen belangrijke fundamenten.

Doen wat werkt

(Ortho)pedagogen zijn universitair opgeleide experts. Zij gaan uit van wetenschappelijk en de in de praktijk bewezen principes. Uitgangspunt is de systeemtheoretische benadering waarin de mens met zijn omgeving centraal staat. Doen wat werkt, rekening houdend met de sociale context. Hierbij werken we nauw samen met collega-professionals, beroepsverenigingen, brancheorganisaties, kennisinstituten, ministeries en cliëntorganisaties. De NVO versterkt professionals hierin en is een deskundige partner in samenwerkingsverbanden.

Werken aan vakbekwaamheid

Wetenschap en praktijk staan niet stil. Daarom investeren (ortho)pedagogen structureel in deskundigheidsbevordering. Het opdoen van nieuwe kennis en het werken aan vakbekwaamheid en persoonlijke ontwikkeling via intervisie en bij- en nascholing. De NVO stimuleert en faciliteert professionals om zich voortdurend te blijven ontwikkelen en kennis te blijven delen, binnen en buiten de beroepsgroep.