Samenwerken aan de hoogste kwaliteit

De NVO heeft kwaliteitsborging hoog in het vaandel. Cliënten, opvoeders en begeleiders hebben daar recht op. De NVO waarborgt de kwaliteit van de (ortho)pedagogische beroepsuitoefening met een beroepscode met tuchtrecht, kwaliteitsregister, beroepscompetentieprofielen en richtlijnen.

Beroepscode en tuchtrecht

Het doel van de beroepscode is het garanderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. De beroepscode van de NVO is de leidraad voor het beroepsmatig handelen van academisch geschoolde pedagogen en onderwijskundigen. De code bevat de kwalitatieve morele en ethische regels die bij de beroepsuitoefening van belang zijn. Voor een groot deel zijn deze ook in wetgeving vastgelegd. De code bevat zowel concrete regels als algemene uitgangspunten, waarin de geest van ‘de goede beroepsuitoefening’ is samengevat.

Kwaliteitsregisters

(Ortho)pedagogen kunnen met opname in het kwaliteitsregister aantonen dat hun vakbekwaamheid op peil is en dat ze voldoen aan de kwaliteitseisen van de beroepsvereniging. Het kwaliteitsregister geeft cliënten, werkgevers, partners en zorginkopers zekerheid over de kwaliteit van zorg en het biedt handvatten om de juiste expert op de juiste plaats en op het juiste moment in te zetten. Voor (ortho)pedagogen is het kwaliteitsregister van NVO een essentiële aanvulling op andere registers zoals het BIG-register en SKJ. 

Beroepscompetentieprofielen

De competentieprofielen voor NVO orthopedagogen en orthopedagoog-generalisten geven sturing aan de ontwikkeling en uitvoering van beide beroepsgroepen. Daarnaast dragen ze bij aan de zichtbaarheid van deze twee mooie vakken. Onze orthopedagogen verdienen het immers om gezien én gehoord te worden door cliënten, werkgevers en andere professionals.

Richtlijnen

Als orthopedagoog heb je te maken met richtlijnen, zorgstandaarden en overige veldnormen. Een richtlijn is er om jou als professional te ondersteunen in jouw werk. Richtlijnen worden ontwikkeld op onder andere de domeinen jeugdhulp, gehandicaptenzorg, onderwijs en GGZ en behoren tot jouw ‘professionele standaard’. 

Cookies toestaan?

Om deze content te kunnen bekijken, moeten cookies geaccepteerd worden.

Cookie instellingen aanpassen

Waarom lid worden van de NVO?

Wij ondersteunen jouw beroepsuitoefening middels de organisatie van workshops, congressen, netwerkbijeenkomsten en intervisiegroepen. Behaal registraties en herregistraties om jouw vakbekwaamheid te toetsen of raadpleeg de helpdesk voor jouw beroepsethische vraagstukken.

Bekijk lidmaatschap