Geaccrediteerde opleidingen voor (ortho)pedagogen

Om de kwaliteit van de beroepsgroepen te waarborgen, accrediteert de NVO het scholingsaanbod voor (ortho)pedagogen. Een accreditatie toont aan dat de betreffende opleiding of cursus voldoet aan de kwaliteitseisen van de NVO. Deze kwaliteitseisen komen overeen met de eisen in de Kwaliteitsregisters.

Inhoudsopgave

  Overzichten van de geaccrediteerde opleidingen

  De NVO onderscheidt 4 verschillende categorieën geaccrediteerd scholingsaanbod:

  • Vakinhoudelijk postmaster cursorisch aanbod (bij en nascholing)
  • Beroepsgerelateerd postmaster cursorisch aanbod (bij en nascholing)
  • Universitaire masteropleidingen (ortho)pedagogiek
  • Supervisorenopleidingen

  Geaccrediteerd postmaster cursorisch aanbod (bij -en nascholing)

  In de nascholingsagenda staat het geaccrediteerde onderwijs en geaccrediteerde literatuurstudie ten behoeve van:

  • de herregistratie Orthopedagoog-Generalist
  • de herregistratie NVO Orthopedagoog/Pedagoog
  • de herregistratie (post-)master en het opleidingstraject in het kader van registratie bij SKJ

  Samen met de sector Jeugd van het NIP accrediteert de NVO het vakinhoudelijke cursorisch aanbod via het gezamenlijke Accreditatiebureau Kinder -en Jeugdpsycholoog NIP - NVO Orthopedagoog Generalist.

  Ben je bezig met een opleidingstraject of met een herregistratie? Ga dan direct naar de digitale nascholingsagenda in PE-online. Wij raden je aan goed de eisen voor de NVO (her-)registraties door te nemen voordat je start met het volgen van cursorisch onderwijs.

  Graag wijzen wij je erop dat wanneer er in de nascholingsagenda aangegeven wordt dat een aanvraag in behandeling is, dit niet betekent dat dit aanbod zal worden geaccrediteerd. Wanneer zo'n aanbod wel wordt geaccrediteerd, bepaalt de Accreditatiecommissie K&J/OG de punten(verdeling).

  Beroepsgerelateerd postmaster cursorisch aanbod (bij en nascholing)

  Sinds oktober 2023 accrediteert de NVO ook beroepsgerelateerd postacademisch cursorisch aanbod in het kader van de herregistraties NVO orthopedagoog en NVO orthopedagoog-generalist.

  Deze scholingen zijn niet gericht op het vakinhoudelijk orthopedagogisch handelen, maar hebben betrekking op de andere competenties van de CanMeds en zijn ook niet specifiek gericht op de beroepsgroep. > Lees hier meer 

  Geaccrediteerde universitaire opleidingen (ortho)pedagogiek

  Heb je met goed gevolg een geaccrediteerde opleiding afgerond? Dan stroom je zonder meer in in het Kwaliteitsregister NVO Orthopedagoog of in het register NVO Pedagoog.

  Geaccrediteerde NVO Supervisorenopleidingen

  Heb je een geaccrediteerde opleiding tot supervisor succesvol afgerond en ben je geregistreerd als Orthopedagoog-Generalist? Dan kan je worden opgenomen in het NVO Kwaliteitsregister Supervisoren Orthopedagoog Generalist.

  Hieronder vind je de geaccrediteerde supervisorenopleidingen.

  Accreditatie-aanvraag indienen als opleiding

  Een opleiding laten accrediteren door de NVO? Vind hier alle benodigde aanvraagformulieren en accreditatiereglementen.

  Lees, voordat je een accreditatie-aanvraag indient, alle informatie en het bijbehorende accreditatiereglement goed door. 

  Ga voor meer informatie naar een van onderstaande pagina's.