jaar NVO

Categorieën & tarieven van onze lidmaatschappen

Gewoon lid, vol tarief
€ 285,00

Gewoon lid, met inkomen op of onder bijstandsniveau
€ 175,00

Student-lid (aspirant lidmaatschap)
€ 25,00

Gewoon lid, met prepensioen of ouderdomspensioen
€ 175,00

Gewoon lid, tevens lid van het NIP
€ 240,00

Gewoon lid, in opleiding voor: NVO registratie orthopedagoog generalist, postmaster orthopedagoog/psycholoog SKJ, gz-psycholoog BIG, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, schoolpsycholoog (RINO/SPON), psychotherapeut BIG, systeemtherapeut (NVRG), cognitief gedragstherapeut VGCt, klinisch psycholoog BIG en klinisch neuropsycholoog BIG. AIO’s en OIO’s. max. 3 jaar
€ 175,00

Gewoon lid, deelt het NVO magazine De Pedagoog met partner NVO lid op zelfde adres wonend
€ 260,00

Gewoon lid, wonend in het buitenland
€ 175,00

Aspirant lid, in bezit van vergelijkbaar maar nog niet erkend buitenlands diploma
€ 175,00

Belangstellend lid, niet voldoend aan vereisten die aan gewone en aspirant leden worden gesteld; op voordracht van twee gewone leden
€  150,00

Gewoon lid, starters, eerste 2 jaar na afstuderen max. 2 contributiejaren
€ 100,00
 

  • Wordt u lid in de loop van het jaar, dan betaalt u uw lidmaatschap voor de resterende (lopende) kwartalen van dat jaar.
  • De contributie die u betaalt voor uw NVO-lidmaatschap heeft de status van vakbondscontributie. Dit omdat de NVO federatiepartner is van cao-partijen FBZ en FvOv. Dit betekent dat u verschillende mogelijkheden heeft om uw contributie gedeeltelijk via uw werkgever vergoed te krijgen. > Meer informatie (achter de inlog)