Categorieën & tarieven van onze lidmaatschappen

Contributietarieven 2024

Gewoon lid, vol tarief
€ 306,00

Gewoon lid, met inkomen op of onder bijstandsniveau
€ 187,00

Student-lid (aspirant lidmaatschap)
€ 27,00

Gewoon lid, met prepensioen of ouderdomspensioen
€ 187,00

Gewoon lid, tevens lid van het NIP
€ 257,00

Gewoon lid, in opleiding voor: orthopedagoog generalist, postmaster orthopedagoog/psycholoog SKJ, gz-psycholoog BIG, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, schoolpsycholoog (RINO/SPON), psychotherapeut BIG, systeemtherapeut (NVRG), cognitief gedragstherapeut VGCt, klinisch psycholoog BIG en klinisch neuropsycholoog BIG. AIO’s en OIO’s. max. 3 jaar
€ 187,00

Gewoon lid, deelt het NVO magazine De Pedagoog met partner NVO lid op zelfde adres wonend
€ 279,00

Gewoon lid, wonend in het buitenland
€ 187,00

Aspirant lid, in bezit van vergelijkbaar maar nog niet erkend buitenlands diploma
€ 187,00

Belangstellend lid, niet voldoend aan vereisten die aan gewone en aspirant leden worden gesteld; op voordracht van twee gewone leden
€ 161,00

Gewoon lid, starters, voor het jaar waarin je lid wordt en het daaropvolgende kalenderjaar (starter = korter dan 2 jaar geleden afgestudeerd!)
€ 107,00
 

  • Word je lid in de loop van het jaar, dan betaal je jouw lidmaatschap voor de resterende (lopende) kwartalen van dat jaar.
  • De contributie die je betaalt voor jouw NVO-lidmaatschap heeft de status van vakbondscontributie. Dit omdat de NVO federatiepartner is van cao-partijen FBZ en FvOv. Dit betekent dat je verschillende mogelijkheden hebt om jouw contributie gedeeltelijk via de werkgever vergoed te krijgen. > Meer informatie (achter de inlog)