(Ortho)pedagogen in de ggz 18+

(Ortho)pedagogen in de ggz richten zich op het voorkomen, behandelen en genezen van mensen met een psychische aandoening. Zij zetten zich in om hen zo goed mogelijk (zelfstandig) te laten functioneren in de samenleving.

(Ortho)pedagogen werken in alle 3 echelons van de ggz:

  • De functie van POH-GGZ
  • De generalistische basis ggz
  • De gespecialiseerde ggz

Wat is de rol van een (ortho)pedagoog binnen de ggz?

(Ortho)pedagogen vervullen een belangrijke plek in de ggz, met name als het gaat om het optimaliseren van de ontwikkeling en het maatschappelijk functioneren van jongvolwassenen van 18 jaar en ouder. Het gaat hierbij zowel om eenvoudige als om zeer complexe situaties.

Behandelen van ontwikkelingsproblematiek

Zo behandelen (ortho)pedagogen in de ggz vaak ontwikkelingsproblematiek, zoals ADHD, autisme en angststoornissen. Dit doen zij niet alleen bij jongvolwassenen, maar óók bij volwassenen in een afhankelijkheidsrelatie, zoals mensen met een beperking.

Een pedagoog analyseert ontwikkelingsproblematiek in de context, diagnosticeert en behandelt deze. Vooral het betrekken van de directe omgeving bij de behandeling is van belang, zoals bijvoorbeeld de ouders, het gezin of een mantelzorger. De cliënt heeft vaak nog veel contact met hen.

Pedagogen werken vanuit een ggz-instelling, een eigen praktijk of vanuit de functie van POH-GGZ (praktijkondersteuner huisarts ggz).

Resultaten NVO ledenpeiling ggz 18+

Vlak voor de zomer van 2022 zette de NVO een digitale enquête uit onder de leden die werken in de ggz 18+. Het doel was om de rol en de positie van de orthopedagoog en orthopedagoog-generalist in de ggz-18+ in kaart te brengen.