Werkvelden van (ortho)pedagogen

(Ortho)pedagogen werken met kinderen, jongeren en volwassenen in een afhankelijkheidsrelatie. Dat is bijvoorbeeld in het onderwijs, de jeugdhulp, de gehandicaptenzorg en de GGZ (18+). Pedagogen werken in loondienst, als zelfstandige en soms in een combinatie van beiden.

Inhoudsopgave

  Hieronder leest u in welke werkvelden (ortho)pedagogen zich bevinden en wat de rol is van een (ortho)pedagoog:

  Werkvelden

  Pedagogen gaan aan de slag in uiteenlopende werkvelden, zoals:

  Onderwijs

  Om leerlingen te beoordelen en die leerling, zijn leerkracht en zijn ouders te adviseren en te begeleiden bij het creëren een zo goed mogelijk pedagogisch leerklimaat.

  Jeugdhulp

  Om kinderen en gezinnen direct te diagnosticeren en/of te behandelen, als behandelcoördinator of teamleider

  Gehandicaptenzorg

  Voor zorg, ondersteuning, werk en inkomen zijn mensen met een beperking aangewezen op de Wlz, Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Pedagogen zetten zich in voor een goede toe- en overgang tussen deze stelsels.

  GGZ 18+

  Om psychische aandoeningen bij mensen te voorkomen, behandelen en genezen. Ook om deze mensen zo goed mogelijk (zelfstandig) te laten functioneren in de samenleving.

  Ouderenzorg

  Orthopedagogen in de ouderenzorg ondersteunen ouderen en hun naasten om het leven zo veel mogelijk vorm te geven met aandacht voor de behoeften van de oudere en zijn/haar sociale en fysieke omgeving. De systemische aanpak van orthopedagogen is daarin van meerwaarde.


  null

  De rol van een orthopedagoog

  Orthopedagogen zijn wetenschappelijk én in de praktijk geschoolde experts in de pedagogische relatie tussen de cliënt en zijn omgeving. De relatie tussen de cliënt en zijn opvoeders -thuis, op school, in een instelling of ergens anders- kan immers zowel onderdeel zijn van het probleem als de basis bieden voor de oplossing.

  Als zorgverlener probeert de orthopedagoog de cliënt (weer) zo zelfredzaam mogelijk te maken, zodat de cliënt zo optimaal mogelijk in de maatschappij mee kan functioneren.

  Kerntaken van de orthopedagoog

  • Pedagogisch onderzoek
  • Diagnostiek
  • Behandeling
  • Begeleiding

  Orthopedagogen vervullen ook andere functies, zoals :

  • bijzonder curator bij (complexe) vechtscheidingen
  • Wzd functionaris
  • het opstellen van pedagogische rapportages voor vluchtelingenkinderen

  Ze zijn ook inzetbaar als change agent in de transformaties die passend onderwijs en jeugdhulp vragen.

  Het verschil tussen een pedagoog, orthopedagoog en orthopedagoog-generalist

  Pedagogische deskundigen onderscheiden we in 3 verschillende beroepen, die wij hieronder toelichten:

  Pedagoog

  De titel ‘pedagoog’ is onbeschermd: dit houdt in dat iedereen deze titel mag dragen. Hierdoor is onbekend welke (voor)opleiding of cursus deze persoon heeft afgerond.

  Pedagogen hebben studies afgerond als: Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken of Preventieve Jeugdhulp en Opvoeding. Zij zijn bijvoorbeeld werkzaam in:

  • preventie, voorlichting
  • beleid (zoals bij gemeentes)
  • onderzoek

  Pedagogen die een academische opleiding hebben afgerond kunnen zich aanmelden voor de registratie NVO pedagoog.

  Sinds 2013 moeten jeugdzorgwerknemers zich registreren bij het beroepsregister Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Hiermee tonen zij hun vakbekwaamheid, werkervaring en kennis aan. Universitair afgestudeerde pedagogen in andere werkvelden kunnen zich bij de NVO registreren.

  Orthopedagoog

  Een orthopedagoog is gespecialiseerd in opvoed- en ontwikkelvragen van kinderen en jongeren. Zij houden zich bezig met afwijkende opvoedingsvragen en adviseren aan ouders, docenten en andere specialisten binnen de zorg.

  Orthopedagogen hebben een universitaire opleiding Orthopedagogiek afgerond en laten zich registreren bij de NVO als NVO Orthopedagoog. Met deze registratie garanderen zij de kwaliteit van hun beroepsuitoefening.

  Orthopedagoog-generalist

  Volgt de orthopedagoog -ná het behalen van zijn universitaire diploma- een 2-jarige vervolgopleiding tot NVO orthopedagoog-generalist? Dan kan hij een registratie aanvragen in het BIG-register om een wettelijk, beschermde titel te dragen.