(Ortho)pedagogen in het onderwijs

(Ortho)pedagogen die in het onderwijs werken, bieden dagelijks steun en begeleiding aan leerlingen zodat zij het beste uit henzelf kunnen halen. Voor ieder kind een passende onderwijsplek: dát is het uitgangspunt van passend onderwijs

Naast de hulp aan leerlingen bieden (ortho)pedagogen begeleiding en ondersteuning aan leerkrachten en ouders/verzorgers. Ook faciliteren zij bij het creëren van een passend leertraject.

Pedagogen bekleden daarmee een belangrijke, signalerende functie/rol in het leven van kinderen. Op die manier dragen zij -samen met de omgeving- bij aan een zo goed mogelijk pedagogisch (leer)klimaat.

Wat is de rol van een (ortho)pedagoog in het basis, middelbaar en speciaal onderwijs?

Pedagogen leveren een belangrijke bijdrage aan goed onderwijs: van basisscholen en middelbare scholen tot speciaal onderwijs. Zij gaan altijd uit van de mogelijkheden, talenten en perspectieven die leerlingen hebben, brengen dit in kaart en houden daarbij rekening met de beperkingen.

Hierbij blijft de leerling het uitgangspunt – samen met zijn/haar omgeving: ouders, leraar, klas en de school. Op die manier brengen (ortho)pedagogen de ondersteuningsbehoeften in kaart en vertalen dit naar handelingsgerichte adviezen voor leraren.

Het grote bereik van een (ortho)pedagoog

Door coaching van leraren of een bijdrage aan onderwijsinnovaties is hun bereik groter dan de individuele leerling.

Een pedagoog…

  • heeft overzicht over/en zijn in staat tot het integreren van gegevens;
  • heeft een kritische houding;
  • en beschikt over analytisch denkvermogen.

Daarnaast legt elke (ortho)pedagoog diverse verbindingen: tussen ouders en school, maar ook tussen onderwijs en jeugdhulp. Pedagogen werken binnen de school, het samenwerkingsverband of als vrijgevestigde aanbieder.

Resultaten NVO ledenpeiling onderwijs

In december 2021 zette de NVO een digitale enquête uit onder de leden die werken in het onderwijs. Het doel van dit onderzoek was om de rol en de positie van de orthopedagoog in het onderwijs in kaart te brengen. Meer dan 500 leden reageerden op de peiling. De NVO gebruikt de uitkomsten om haar pleidooi voor het rechttrekken van arbeidsvoorwaarden in het onderwijs kracht bij te zetten. Ook zet de NVO zich, met dit rapport in de hand, in om in onderwijscao’s middelen en mogelijkheden voor bij- en nascholing, te verruimen en te borgen.