NVO 60 jaar! The Next Generation

De NVO bestond in 2022 60 jaar! De professionele deskundigheid bij opvoeding en ontwikkeling staat vanaf de oprichting centraal. Gepassioneerd ontwikkelden (ortho)pedagogen inzichten en aanpakken om veiligheid en ontwikkeling van kinderen, gezinnen en mensen in een afhankelijkheidsrelatie te bevorderen en te bewaken.


De vereniging wilde van meet af aan contact tussen leden en de ontwikkeling van de wetenschap van de pedagogiek bevorderen. Dat doet zij nog steeds, zo zijn door inspanningen van alle leden essentiële stappen, zoals de ontwikkeling van de beroepscode, de NVO-Kwaliteitsregisters en het opnemen van de beroepsgroep in diverse wet- en regelgeving tot stand gekomen. Inmiddels kom je (ortho)pedagogen overal en in allerlei rollen en functies tegen; in het onderwijs, de jeugdhulp, de langdurige zorg en de ggz. De (ortho)pedagoog is niet meer weg te denken; ook niet in de komende 60 jaar.

The Next Generation

‘The Next Generation’, is het thema in ons jubileumjaar en ook het thema van het jubileumcongres. We kozen voor dat thema want (ortho)pedagogen:

  • Zetten zich per definitie in voor de volgende generatie
  • Zijn deskundig in vraagstukken die over generaties heengaan
  • Dragen hun kennis graag over aan de volgende generatie pedagogen, onze studentleden en starters
  • Staan open voor en omarmen innovatie

Mijlpaal: 24 maart 2022

Het hele jaar door besteedden we aandacht aan NVO 60 jaar! Een bijzondere dag was donderdag 24 maart, want exact 60 jaar geleden werd de NVO opgericht. Ter gelegenheid daarvan publiceerden we een persbericht.

Video

In deze voorlichtingsvideo stond de voorzitter van de NVO Gerard J. van Egmond stil bij het 60-jarig bestaan van de beroepsvereniging en introduceerde hij het jubileumthema ‘The Next Generation’. Een thema dat het hele jaar centraal stond bij allerlei activiteiten, waaronder het jubileumcongres. 

Cookies toestaan?

Om deze content te kunnen bekijken, moeten cookies geaccepteerd worden.

Cookie instellingen aanpassen

Laadt de video niet direct? vernieuw dan even deze pagina. 

Voor deze voorlichtingsvideo zijn bestaande praktijkbeelden gebruikt. De beelden zijn terug te vinden in de voorlichtingsfilm ‘Orthopedagoog in beeld, met passie werken voor mensen met een beperking’ uit 2015, te vinden via NVO Orthopedagoog in Beeld (cpl) - YouTube. In 2015 gemaakt door Wildeman Media BV. Toestemming voor het gebruik van de beelden is vastgelegd met de voorwaarde dat deze alleen gebruikt mogen worden voor voorlichtingsdoeleinden. Dank aan alle betrokken ouders, kinderen, ouderen en collega's die hebben meegewerkt aan deze beelden.

Jubileumlogo

Speciaal voor dit jubileumjaar was het logo van de NVO aangepast. Hiermee maakte we onze beroepsgroep nog zichtbaarder. 

De Pedagoog

De Pedagoog plaatste in 2022 in elke editie ten minste één artikel over 60 jaar pedagogiek en dus over het thema ‘The Next Generation’. 

Nummer 1-2022

null

Nummer 2-2022

null

Nummer 3-2022

null

Nummer 4-2022

null

Terugblik Jubileumcongres 'The Next Generation': ‘Inspirerend en verbindend’

Hoogtepunt van ons jubileumjaar was het jubileumcongres op vrijdag 23 september 2022 in De Reehorst in Ede. Mede dankzij de inzet van de NVO jubileumcommissie werd het een groot succes. Dagvoorzitter Olaf Stomp praatte het programma aan elkaar en theatergezelschap Pinkenbiest zorgde voor de ludieke noot. De meer dan 400 deelnemers en gasten luisterden naar het openingsgesprek tussen voorzitter Gerard van Egmond en orthopedagoog/ervaringsdeskundige Marjan de Lange. Vervolgens blikten wetenschappers en hoogleraren Sui Lin Goei, Maretha de Jonge, Geertjan Overbeek en Annette van der Putten in vogelvlucht terug naar wat de pedagogiek de afgelopen 60 jaar heeft betekend voor de jeugdhulp, onderwijs, gehandicaptenzorg en ggz. Aan de hand van drie stellingen gingen ze daarna met elkaar en met het publiek in gesprek, ook over de toekomst. Zo kon de zaal zich goed vinden in het idee dat je in de toekomst veel meer flexibel een beroep kunt doen op orthopedagogische zorg wanneer dat nodig is.

Tijdens de lunch was er een goed bezochte innovatiemarkt en waren er postersessies van diverse universiteiten. ‘s Middag waren er plenaire sessies met Majone Steketee en Floortje Scheepers. Verdeeld over de ochtend en middag konden de deelnemers bovendien kiezen uit zestien verdiepende deelsessies.

Speciale gast Kinderombudsman Margrite Kalverboer had aan het eind van de dag een oproep voor de NVO en alle pedagogen: Laat je zien, want je bent nodig! Even later werd ze samen met emeritus hoogleraar pedagogiek Micha de Winter voorgesteld als nieuwe leden van verdienste van de NVO. Beiden stellen consequent, ieder op eigen wijze, het belang van kinderen en jongeren bij maatschappelijke vraagstukken in het publieke debat aan de orde. De manier waarop zij dat doen is inspirerend. Ze roepen de NVO op om stelselmatig ervoor te pleiten dat het belang van kinderen en jongeren wordt gehoord. In het interview in het oktobernummer van De Pedagoog kunt u hier meer over lezen.

Onderaan deze pagina kunt u de hand-outs en digitale goodiebag van deze dag downloaden.

null