jaar NVO

NVO 60 jaar! The Next Generation

De NVO bestaat dit jaar 60 jaar! De professionele deskundigheid bij opvoeding en ontwikkeling staat vanaf de oprichting centraal. Gepassioneerd ontwikkelden (ortho)pedagogen inzichten en aanpakken om veiligheid en ontwikkeling van kinderen, gezinnen en mensen in een afhankelijkheidsrelatie te bevorderen en te bewaken.


De vereniging wilde van meet af aan contact tussen leden en de ontwikkeling van de wetenschap van de pedagogiek bevorderen. Dat doet zij nog steeds, zo zijn door inspanningen van alle leden essentiële stappen, zoals de ontwikkeling van de beroepscode, de NVO-Kwaliteitsregisters en het opnemen van de beroepsgroep in diverse wet- en regelgeving tot stand gekomen. Inmiddels kom je (ortho)pedagogen overal en in allerlei rollen en functies tegen; in het onderwijs, de jeugdhulp, de langdurige zorg en de ggz. De (ortho)pedagoog is niet meer weg te denken; ook niet in de komende 60 jaar.

The Next Generation

‘The Next Generation’, is het thema in ons jubileumjaar en ook het thema van het jubileumcongres. We kozen voor dat thema want (ortho)pedagogen:

  • Zetten zich per definitie in voor de volgende generatie
  • Zijn deskundig in vraagstukken die over generaties heengaan
  • Dragen hun kennis graag over aan de volgende generatie pedagogen, onze studentleden en starters
  • Staan open voor en omarmen innovatie

Mijlpaal: 24 maart 2022

Het hele jaar door besteden we aandacht aan NVO 60 jaar! Een bijzondere dag is donderdag 24 maart, want exact 60 jaar geleden werd de NVO opgericht. Ter gelegenheid daarvan publiceerden we een persbericht.

Video

In deze voorlichtingsvideo staat de voorzitter van de NVO Gerard J. van Egmond stil bij het 60-jarig bestaan van de beroepsvereniging en introduceert hij het jubileumthema ‘The Next Generation’. Een thema dat het hele jaar centraal staat bij allerlei activiteiten, waaronder het jubileumcongres. 

Cookies toestaan?

Om deze content te kunnen bekijken, moeten cookies geaccepteerd worden.

Cookie instellingen aanpassen

Laadt de video niet direct? vernieuw dan even deze pagina. 

Voor deze voorlichtingsvideo zijn bestaande praktijkbeelden gebruikt. De beelden zijn terug te vinden in de voorlichtingsfilm ‘Orthopedagoog in beeld, met passie werken voor mensen met een beperking’ uit 2015, te vinden via NVO Orthopedagoog in Beeld (cpl) - YouTube. In 2015 gemaakt door Wildeman Media BV. Toestemming voor het gebruik van de beelden is vastgelegd met de voorwaarde dat deze alleen gebruikt mogen worden voor voorlichtingsdoeleinden. Dank aan alle betrokken ouders, kinderen, ouderen en collega's die hebben meegewerkt aan deze beelden.

Jubileumlogo

Speciaal voor dit jubileumjaar is het logo van de NVO aangepast. Met dit jubileumlogo maken we onze beroepsgroep nog zichtbaarder. Ook jij kunt als lid dit logo toevoegen aan je professionele handtekening. Wil je dit logo graag ontvangen of heb je vragen over het gebruik van het logo, neem dan contact op met Anoesjka Peter – van Leur via a.vanleur@nvo.nl.

De Pedagoog

De Pedagoog plaatst in 2022 in elke editie ten minste één artikel over 60 jaar pedagogiek en dus over het thema ‘The Next Generation’. 

Nummer 1-2022

null

Nummer 2-2022

null

Nummer 3-2022

null

Jubileumcongres 'The Next Generation' 23 september 2022

Een jubileumjaar met vanzelfsprekend een inspirerend en verdiepend jubileumcongres. Daarin veel aandacht voor nieuwe wetenschappelijke inzichten met praktische doorvertaling voor onderwijs, jeugdhulp, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en ggz. Inspirerend en vernieuwend. De dag wordt begeleid door dagvoorzitter Olaf Stomp en we sluiten het congres af met Kinderombudsman Margrite Kalverboer. 

Het NVO-jubileumcongres The Next Generation kent vier plenaire inleidingen en twee deelsessierondes met steeds acht deelsessies. Hieronder een beschrijving van de keynote sprekers.

null

Olaf Stomp

Olaf Stomp werd geboren op Curaçao en groeide op in Groningen waar hij ook studeerde (onderwijskunde). Daarna rolde hij het werkende leven in. Hij kan inmiddels bogen op een flinke dosis ervaring als gespreksleider. Vooral op de onderwerpen zorg, sociaal domein en onderwijs. Als freelance journalist schrijft hij onder andere voor Trouw (Tijdgeest). Voor de NVO schrijft hij de wisselcolumn in De Pedagoog. Olaf werkt daarnaast als communicatieadviseur bij Movisie, landelijk kennisinstituut voor sociale vraagstukken. www.olafstomp.nl. (Fotocredits: Higher View)


Keynote Speakers


Back to the Future

In het eerste plenaire blok, ‘Back to the Future’, gaan hoogleraren en wetenschappers Sui Lin Goei, Maretha de Jonge, Geertjan Overbeek en Annette van der Putten in op de vraag wat de pedagogiek de afgelopen 60 jaar heeft betekend voor hún werkveld. Respectievelijk is dat onderwijs, ggz, jeugdhulp en langdurige zorg. Later op de dag verzorgen zij elk een workshop ‘meet the expert’, waar ze dieper ingaan op deze materie en natuurlijk ook op de toekomst.  

null

Sui Lin Goei

Sui Lin Goei is lector Inclusieve en Betekenisvolle Leeromgevingen aan de Hogeschool Windesheim en tevens universitair docent verbonden aan Learning Sciences van de VU Amsterdam. Haar expertise is gericht op het professionaliseren van onderwijs- en zorgprofessionals voor inclusie en inclusief onderwijs met een focus op gedragsproblemen. Sui Lin is opgeleid als onderwijskundige en pedagoog, heeft meer dan 15 jaar als schoolpsycholoog gewerkt op scholen en in een klinische praktijk.

null

Maretha de Jonge

Maretha de Jonge is als hoogleraar orthopedagogiek verbonden aan de Universiteit Leiden. Zij hecht veel waarde aan de link tussen klinische zorg, opleiding van professionals en wetenschappelijk onderzoek. Dat komt terug in haar werk aan de universiteit en als hoofdopleider van de postmaster opleidingen tot Orthopedagoog-Generalist en tot GZ-psycholoog Kinder-, en Jeugd. Daarnaast werkt zij als Klinisch Psycholoog/Orthopedagoog-Generalist in het LUBEC (Leids Universitair Behandel- en Expertise Centrum), verbonden aan de universiteit. Daar ziet zij kinderen en ouders voor diagnostiek en behandeling en levert een bijdrage aan de (post)master opleidingen van orthopedagogen en psychologen. Haar onderzoek richt zich zowel op kinderen met sociaal communicatieve problemen (vooral autisme en selectief mutisme), als op de beroepspraktijk en opleiding van orthopedagogen en orthopedagoog-generalisten.

null

Geertjan Overbeek

Geertjan Overbeek werkt als hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op de vraag hoe ouders en leeftijdgenoten van invloed zijn op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en adolescenten. Daarbij kijkt hij ook naar het belang van preventieve jeugdhulp in Nederland: hoe kunnen sociale contexten zoals het gezin, de school, en de peergroep ondersteund worden om een gezonde, pro-sociale ontwikkeling van jeugdigen te stimuleren? Voor dit onderzoek ontving Geertjan meerdere internationale research awards en vele onderzoeksubsidies, waaronder de individuele veni, vidi, en vici beurzen van NWO en van ZonMw voor praktijk gerelateerd onderzoek naar de vraag ‘wat werkt voor wie’ in de preventieve jeugdhulp.

null

Annette van der Putten

Annette is hoogleraar orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Haar expertise is gericht op de opvoeding en ondersteuning van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Daarbij besteedt ze vanuit haar achtergrond als bewegingswetenschapper extra aandacht aan de motorische ontwikkeling en ondersteuning van deze groep mensen. Ook is zij voorzitter van het managementteam van de ‘’academische werkplaats EMB’’; een samenwerkingsverband tussen de Rug, de Hanze Hogeschool in Groningen, ’s Heeren Loo Zorggroep en Koninklijke Visio. Doel van de AW EMB is het verbeteren van het bestaan van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen en hun naasten door in gezamenlijkheid kennis te ontwikkelen, de verspreiden en te implementeren binnen onderwijs en praktijk.Intergenerationele overdracht van problemen

Tweede spreker is prof. dr. Majone Steketee. In haar hoedanigheid als bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit gaat zij in op ‘Intergenerationele overdracht van problemen’. Haar interesse ligt vooral in het doorbreken van de cirkel van geweld in gezinnen. Hoe zorg je ervoor dat kinderen die nu opgroeien in onveilige gezinnen, straks wel in staat zijn om hun kinderen veilig op te laten groeien? Majone Steketee is tevens wetenschappelijk directeur van het Verwey Jonker Instituut. 

null

Majone Steketee

Prof. dr. Majone Steketee is wetenschappelijk directeur bij het Verwey-Jonker Instituut. Prof Steketee werkt sinds 1998 bij het instituut en heeft een breed inhoudelijk profiel. Sinds 2016 is Majone eveneens bijzonder hoogleraar Orthopedagogiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als bijzonder hoogleraar houdt zij zich vooral bezig met de intergenerationele overdracht van huiselijk geweld. (Foto: Mylene Siegers)Nieuwe generatie behandelingen en interventies

Prof dr. Floortje Scheepers vertelt in de derde plenaire sessie over een ‘Nieuwe generatie behandelingen en interventies’. Haar ambitie is om de GGZ transformeren naar een netwerkorganisatie die kennis en kunde deelt en behandeldoelen ziet als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Er is veel verbinding tussen haar visie en het (ortho)pedagogisch gedachtengoed.

null

Floortje Scheepers

Floortje Scheepers is psychiater en medisch afdelingshoofd van de afdeling psychiatrie in het UMC Utrecht waar zij ook sinds 2017 een leerstoel innovatie in de psychiatrie bekleedt. Daarnaast is zij voorzitter van de kwaliteitsraad van het Zorg Instituut Nederland en wetenschappelijk directeur van kenniscentrum Phrenos. Floortje studeerde geneeskunde in Utrecht, deed aansluitend promotieonderzoek en de opleiding psychiatrie in het UMC Utrecht en werkte daarna 5 jaar in het Radboud UMC en bij Karakter kinder en jeugdpsychiatrie in verschillende functies. Vanaf 2012 is zij hoofd van de afdeling psychiatrie in het UMC Utrecht en initiatiefneemster van verschillende innovatie projecten waaronder PsyData, PsyNet en de verhalenbank psychiatrie. Zij schreef vorig jaar het boek ‘mensen zijn ingewikkeld’ dat uitgegeven werd door de Arbeiderspers.Afsluiting

Speciale gast is Kinderombudsman Margrite Kalverboer. Zij rondt deze bijzondere congresdag af met een boodschap voor de beroepsgroep. Als iemand veel weet van kinderrechten, dan is zij het. Naast haar werk als Kinderombudsman is ze nog één dag in de week hoogleraar en begeleidt ze onderzoekers.

null

Margrite Kalverboer

Margrite Kalverboer is sinds april 2016 de Kinderombudsman. Dinsdag 22 maart is zij in de Tweede Kamer beëdigd voor een tweede termijn in die functie. Per 1 april 2022 start haar tweede ambtstermijn. Zij is eveneens bijzonder hoogleraar Kind, (Ortho)pedagogiek en Vreemdelingenrecht. Als Kinderombudsvrouw bevordert zij dat alle kinderrechten zoals vastgelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag in Nederland worden nageleefd door wetgevers, beleidsmakers en uitvoerende professionals. Margrite Kalverboer rondde de studies Nederlands Recht, Orthopedagogiek en de kunstacademie af en promoveerde in 1996 in de Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Eerder was zij werkzaam als gedragswetenschapper en hoofd Zorg in de justitiële jeugdinrichting Het Poortje te Groningen. Daarna was zij als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling Jeugdzorg van de vakgroep Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen.


Accreditatie:

Accreditatie is toegekend: Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG herregistratie 6 punten. Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG opleiding - overige taken 3 punten.