Waarom lid worden van de NVO? De voordelen van een lidmaatschap

Een lidmaatschap bij de NVO brengt je talloze voordelen. Niet alleen maak je deel uit van onze inspirerende ‘community of experts’… met jouw lidmaatschap maak je hét verschil als (ortho)pedagoog!

Samen met onze 10.000 leden ben je als (ortho)pedagoog van grote betekenis voor de maatschappij. Jij maakt immers hét verschil in het leven van kinderen, jongeren, volwassenen met een beperking of in een afhankelijkheidsrelatie (waaronder ouderen), ouders, docenten en begeleiders. Samen geven we jou -als (ortho)pedagoog- een krachtige stem.

Als je lid bent van de NVO kunnen jouw cliënten zien dat je werkt volgens de beroepscode voor (ortho)pedagogen. Daarnaast kan je werken aan jouw vakbekwaamheid en persoonlijke ontwikkeling via intervisie en bij- en nascholing en dit aantonen via een registratie. Je blijft op de hoogte van relevante, vakinhoudelijke ontwikkelingen en komt op voor de meerwaarde van pedagogen. Op die manier oefen je jouw beroep vakbekwaam én met passie uit!

Ben je nog geen lid? Meld je dan direct aan!

De voordelen van jouw lidmaatschap bij de NVO

Maak deel uit van dé beroepsvereniging voor praktische ondersteuning én belangenbehartiging. Daarmee laat je zien dat je het vak van (ortho)pedagoog serieus neemt.

Daarnaast ondersteunt de NVO je bij jouw beroepsoefening met:

  • een helpdesk voor jouw beroepsethische vraagstukken
  • beantwoording van jouw vakinhoudelijke en beleidsmatige vragen
  • wekelijkse digitale nieuwsbrief en het kwartaal vakblad De Pedagoog
  • registratie en herregistratie; daarmee toon je jouw actuele vakbekwaamheid aan
  • workshops en congressen over thema's op jouw vakgebied
  • facilitering van netwerken en intervisiegroepen
  • ontwikkeling van richtlijnen en andere professionele standaarden
  • verstrekken van promotiemateriaal waarmee je je in jouw regio kunt profileren
  • informatieverstrekking op het speciale ledendeel van de website over beleidsmatige en politieke ontwikkelingen rondom jouw beroep.


Belangenbehartiging

Daarnaast behartigt de NVO jouw belangen in onze vele overleggen met de landelijke politiek, rijks- en gemeentelijke overheid, werkgevers, zorgverzekeraars en vele anderen.

Aangesloten bij FBZ en FvOv

De NVO is aangesloten bij werknemersorganisatie FBZ, die de belangen behartigt van zo’n 34.000 hoogopgeleide professionals in de zorg. Alle leden kunnen via FBZ voordelig gebruik maken van arbeidsrechtelijke hulp.

Ook is de NVO aangesloten bij FvOv, die de belangen behartigt voor arbeidsvoorwaarden in het onderwijs. Via hen heb je als NVO-lid inspraak over jouw arbeidsvoorwaarden in cao’s en sociale plannen in de zorg en het onderwijs.

Meer weten? Bekijk de FBZ-factsheet.

Beroepscode en Tuchtrecht

De NVO kent haar eigen Beroepscode. Hiermee garandeer jij de kwaliteit van jouw beroepsuitoefening. In deze leidraad staan kwalitatieve morele en ethische regels die van belang zijn voor jouw rol als (ortho)pedagoog en verplícht zijn voor NVO-leden.

Het Tuchtrecht toetst het beroepsmatig handelen om de kwaliteit te bewaken en te verbeteren. Op die manier blijf je je als (ortho)pedagoog bewust van jouw eigen verantwoordelijkheid.

Accreditatie

De NVO speelt een faciliterende rol in de accreditatie van (ortho)pedagogen. Zo kan je als lid van de NVO deelnemen aan diverse geaccrediteerde bijeenkomsten. Via de digitale nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van het meest actuele aanbod. Zo zie je direct of er interessante scholingen beschikbaar zijn.

Word direct lid van de NVO

Maak deel uit van dé beroepsvereniging voor praktische ondersteuning én belangenbehartiging. Daarmee laat je zien dat je het vak van (ortho)pedagoog serieus neemt. Ben je nog geen lid? Meld je dan direct aan!