Missie en visie

Missie

De NVO is dé beroepsvereniging van en voor universitair opgeleide pedagogen en orthopedagogen; experts in opvoeding en ontwikkeling en afhankelijkheidsrelaties. Haar missie: deze experts in staat stellen hun beroep met passie en vakbekwaam uit te oefenen. Met 10.000 leden is de NVO een beroepsvereniging van formaat, met de ledenraad als hoogste orgaan. De NVO heeft drie kerntaken: belangenbehartiging, dienstverlening, en kwaliteitsborging. 

Visie

De NVO wil dat kinderen en jongeren veilig en gezond opgroeien. Een veilige en gezonde opvoedings- en ontwikkelingsrelatie kan problemen voorkomen en helpen als zich toch problemen voordoen. Ook volwassenen en ouderen in een afhankelijkheidsrelatie moeten zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Het internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap zijn pijlers voor de NVO.

Wetenschappelijke kennis over opvoeding en ontwikkeling is cruciaal voor werkzame principes. De NVO zorgt dat haar leden kennis blijven opdoen, kennis benutten en onderling delen.   

Samenwerking, gebaseerd op ‘wie kan wat bijdragen?’ is essentieel; op de werkvloer, tussen professionals onderling en met andere beroepsverenigingen, brancheorganisaties, kennisinstituten, VNG, ministeries en cliëntorganisaties. De NVO wil haar professionals op de werkvloer hier in verstevigen en is een integere en deskundige partner in samenwerkingsverbanden.


Handig om te downloaden