Externe activiteit 04-09-2024 - 10-12-2024 Openbaar

PAO Supervisor opleiding

Ben je op zoek naar een supervisor opleiding? Als supervisor begeleid je individuen en groepen bij het leren van hun eigen ervaringen als werkende professional. Je faciliteert, stimuleert en begeleidt leerprocessen waarin reflectie op werkervaringen centraal staat om het eigen professionele handelen te verbeteren. Zo leer je als supervisor een rijke en inclusieve leeromgeving te creëren waarin professionals zichzelf steeds opnieuw uit kunnen vinden.

Supervisie past bij ontwikkelingsvragen van professionals die voortkomen uit de uiteenlopende eisen die aan hen worden gesteld: autonoom beslissingen kunnen nemen, eigen leiderschap tonen en ondernemend zijn maar ook resultaatgericht samenwerken in – vaak ook multidisciplinaire – teams.

In deze Supervisor opleiding van het PAO werk je gericht aan je eigen ontwikkeling tot supervisor en begeleider van leerprocessen. We werken met methodische en theoretische verdieping, praktische oefening en reflectie daarop waarbij we uitgaan van Appreciative Inquiry, ofwel waarderend onderzoek. Er is vrije ruimte om eigen accenten te leggen en genoeg gelegenheid tot het integreren van theorie en praktijk. Het online begeleiden is onderwerp van gesprek en wordt actief onderzoek door middel van ervaringsleren. Het online en offline begeleiden wordt op deze manier met elkaar verweven. Zelfsturing en het aansluiten op ieders individuele leerproces zijn de uitgangspunten van het vormgeven van de leersupervisie. Je volgt zelf leersupervisie 1 onder leiding van ervaren leersupervisoren.

Accreditatie is aangevraagd bij het SKJ. Deze opleiding is niet door NVO/NIP geaccrediteerd.


Locatie:
Deze opleiding zal plaatsvinden in Amsterdam.

Nu inschrijven
PAO Supervisor opleiding
4 september 2024, 8:00 uur - 10 december 2024, 16:00 uur
PAO Supervisor opleiding
4 september 2024, 8:00 uur - 16:00 uur

Ben je lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid