NVO Nieuws 29-05-2024

Grote zorgen over stapeling bezuinigingen op gehandicaptenzorg

Zorgorganisaties, professionals en cliënten- en verwantenorganisaties in de gehandicaptenzorg maken zich grote zorgen over de stapeling van bezuinigingen de komende jaren op de zorg voor mensen met een beperking. Brancheorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en cliënten- en verwantenorganisaties Ieder(in), Lfb en KansPlus stuurden daarom samen met beroepsverenigingen NVAVG, BPSW, V&VN,  NIP en NVO een brief aan de formateur en de partijen die recent het Hoofdlijnenakkoord sloten.

In 2025 wordt er 232 miljoen euro bezuinigd op de gehandicaptenzorg. We hadden verwacht dat de nieuwe coalitie de bezuinigingen van de huidige regering terug zou draaien, aangezien er recent unaniem steun in de Tweede Kamer was voor het controversieel verklaren van deze bezuinigingen. Deze bezuinigingen gaan nu echter gewoon door en er komen zelfs nieuwe bezuinigingen bovenop. Dat is onverantwoord.

Al eerder dit jaar stuurde de NVO een brief aan de Tweede Kamer waarin we onze zorgen uiten over de impact van mogelijke toekomstige bezuinigingen op de kwaliteit van de zorgverlening en wat het betekent voor zorgprofessionals die iedere dag klaarstaan voor mensen met een beperking. Het leidt tot een verdere verschraling van de zorg en minder tijd voor de zorgprofessional om te doen waartoe ze zijn opgeleid, en dat resulteert in hogere werkdruk en verminderd werkplezier. Dit in een tijd van schaarste waarbij we de huidige zorgprofessionals juist willen behouden. Ook zullen door financiële problemen zorgorganisaties terughoudender zijn bij het opnemen van bewoners met complexe problemen. Wachtlijsten lopen op, en er kunnen schrijnende situaties ontstaan omdat personeel en voorzieningen worden wegbezuinigd.

Met het Hoofdlijnenakkoord zijn onze zorgen verder toegenomen over de impact van deze bezuinigingen op de kwaliteit en beschikbaarheid van zorg voor mensen die op deze zorg zijn aangewezen en voor wie geen andere alternatieven voorhanden zijn. Bezuinigen op de zorg voor mensen met een beperking leidt tot een onaanvaardbare afname van hun kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven. En dat is een grote voorspeller voor een toename van gezondheidsproblemen, van gedragsproblemen en daarmee een toename van de zorgzwaarte.

Steun nodig van het hele kabinet

Goede zorg voor en ondersteuning van de twee miljoen mensen met een beperking of chronische ziekte (en hun naasten) zorgt ervoor dat zij (met passende zorg) zo veel mogelijk zelfstandig en betekenisvol kunnen leven en bijdragen in de samenleving. Voor de groep mensen met zwaardere zorg- en ondersteuningsvragen betekent goede zorg dat ze op hun eigen niveau, in een op hun zorgvraag toegeruste omgeving, betekenisvol kunnen wonen, werken, leren en leven. Dat vraagt niet alleen om het commitment van de nieuwe minister van VWS, maar steun van het hele kabinet.

Download hier de brief aan de formateur Grote zorgen over stapeling bezuinigingen op gehandicaptenzorg.